อันดับประจำวันที่ : 10/06/24 - 16/06/24
อันดับ 1
5,000฿
อันดับ 2
3,000฿
อันดับ3
1,000฿
อันดับ 4-10
500฿
อันดับ 11-100
50฿
อันดับ เหรียญ   USERNAME ได้ - เสีย
1 LV 109 WWBXXX5401
GRANDMASTER
+57,701
2 LV 72 WWBXXX1948
GOLD II
+9,978
3 LV 24 WWBXXX9099
NEWBIE
+7,641
4 LV 24 WWBXXX2025
NEWBIE
+7,043
5 LV 77 WWBXXX6742
GOLD II
+5,474
6 LV 62 WWBXXX3758
SILVER III
+4,248
7 LV 77 WWBXXX5061
SILVER III
+3,363
8 LV 43 WWBXXX8508
BRONZE II
+2,532
9 LV 77 WWBXXX2248
SILVER II
+2,364
10 LV 29 WWBXXX8236
NEWBIE
+2,239
11 LV 8 WWBXXX1249
NEWBIE
+2,006
12 LV 42 WWBXXX2918
BRONZE I
+1,992
13 LV 13 WWBXXX4764
NEWBIE
+1,880
14 LV 17 WWBXXX6477
NEWBIE
+1,801
15 LV 52 WWBXXX1504
NEWBIE
+1,588
16 LV 60 WWBXXX0739
SILVER II
+1,519
17 LV 36 WWBXXX9570
NEWBIE
+1,512
18 LV 6 WWBXXX6487
NEWBIE
+1,365
19 LV 43 WWBXXX2123
NEWBIE
+1,345
20 LV 61 WWBXXX6858
BRONZE II
+1,301
21 LV 54 WWBXXX8944
SILVER I
+1,289
22 LV 56 WWBXXX5020
BRONZE I
+1,280
23 LV 75 WWBXXX6930
BRONZE I
+1,275
24 LV 24 WWBXXX7414
NEWBIE
+1,264
25 LV 57 WWBXXX4013
SILVER II
+1,235
26 LV 29 WWBXXX4052
NEWBIE
+1,070
27 LV 63 WWBXXX2602
SILVER II
+1,049
28 LV 25 WWBXXX8422
BRONZE I
+1,039
29 LV 28 WWBXXX6265
NEWBIE
+1,024
30 LV 80 WWBXXX7567
GOLD I
+1,003
31 LV 29 WWBXXX2830
BRONZE I
+992
32 LV 22 WWBXXX1191
NEWBIE
+985
33 LV 57 WWBXXX1194
BRONZE III
+984
34 LV 13 WWBXXX35861
NEWBIE
+977
35 LV 13 WWBXXX73027
NEWBIE
+959
36 LV 17 WWBXXX9738
BRONZE I
+952
37 LV 48 WWBXXX9760
SILVER I
+949
38 LV 51 WWBXXX9724
BRONZE III
+939
39 LV 25 WWBXXX5803
BRONZE I
+937
40 LV 15 WWBXXX3596
BRONZE I
+884
41 LV 71 WWBXXX7009
SILVER II
+882
42 LV 0 WWBXXX7441
NEWBIE
+879
43 LV 39 WWBXXX3890
BRONZE I
+823
44 LV 59 WWBXXX2097
BRONZE I
+823
45 LV 27 WWBXXX5370
NEWBIE
+820
46 LV 51 WWBXXX1293
BRONZE III
+807
47 LV 29 WWBXXX8623
BRONZE I
+803
48 LV 56 WWBXXX3498
GOLD I
+774
49 LV 43 WWBXXX3614
BRONZE I
+750
50 LV 47 WWBXXX9799
BRONZE II
+730
51 LV 68 WWBXXX4322
BRONZE I
+729
52 LV 40 WWBXXX9514
NEWBIE
+708
53 LV 44 WWBXXX8711
BRONZE II
+703
54 LV 0 WWBXXX6183
NEWBIE
+685
55 LV 39 WWBXXX5505
BRONZE I
+675
56 LV 22 WWBXXX0132
NEWBIE
+660
57 LV 15 WWBXXX2706
NEWBIE
+611
58 LV 22 WWBXXX4139
NEWBIE
+611
59 LV 34 WWBXXX1080
BRONZE I
+610
60 LV 9 WWBXXX7690
BRONZE I
+606
61 LV 14 WWBXXX5286
NEWBIE
+601
62 LV 16 WWBXXX3752
BRONZE I
+600
63 LV 75 WWBXXX9819
PLATINUM I
+598
64 LV 22 WWBXXX1961
NEWBIE
+587
65 LV 56 WWBXXX6046
BRONZE II
+583
66 LV 42 WWBXXX7911
BRONZE I
+549
67 LV 29 WWBXXX3687
NEWBIE
+540
68 LV 24 WWBXXX2152
NEWBIE
+514
69 LV 44 WWBXXX7323
SILVER I
+510
70 LV 41 WWBXXX2649
BRONZE I
+507
71 LV 5 WWBXXX3805
NEWBIE
+499
72 LV 38 WWBXXX0782
BRONZE I
+472
73 LV 44 WWBXXX0635
BRONZE III
+466
74 LV 6 WWBXXX6422
NEWBIE
+464
75 LV 54 WWBXXX2296
BRONZE III
+458
76 LV 53 WWBXXX5336
NEWBIE
+455
77 LV 26 WWBXXX7794
NEWBIE
+453
78 LV 41 WWBXXX2949
BRONZE II
+451
79 LV 9 WWBXXX1948
NEWBIE
+451
80 LV 3 WWBXXX4840
NEWBIE
+451
81 LV 59 WWBXXX9290
BRONZE I
+431
82 LV 20 WWBXXX7431
NEWBIE
+427
83 LV 11 WWBXXX0161
BRONZE I
+427
84 LV 45 WWBXXX0891
BRONZE III
+424
85 LV 10 WWBXXX8675
NEWBIE
+413
86 LV 22 WWBXXX2465
BRONZE I
+390
87 LV 47 WWBXXX3148
BRONZE III
+385
88 LV 5 WWBXXX8520
NEWBIE
+382
89 LV 40 WWBXXX8134
BRONZE II
+374
90 LV 32 WWBXXX2134
NEWBIE
+373
91 LV 25 WWBXXX1325
NEWBIE
+370
92 LV 6 WWBXXX5431
NEWBIE
+352
93 LV 46 WWBXXX8875
BRONZE II
+352
94 LV 65 WWBXXX2274
SILVER II
+344
95 LV 9 WWBXXX7018
NEWBIE
+320
96 LV 59 WWBXXX2489
GOLD I
+313
97 LV 35 WWBXXX9361
NEWBIE
+302
98 LV 21 WWBXXX2220
NEWBIE
+300
99 LV 32 WWBXXX2451
NEWBIE
+292
100 LV 38 WWBXXX2936
BRONZE III
+283
101 LV 11 WWBXXX1182
NEWBIE
+279
102 LV 4 WWBXXX2141
NEWBIE
+279
103 LV 41 WWBXXX2490
NEWBIE
+273
104 LV 47 WWBXXX7776
SILVER II
+269
105 LV 20 WWBXXX7670
NEWBIE
+266
106 LV 30 WWBXXX6738
NEWBIE
+257
107 LV 7 WWBXXX7852
NEWBIE
+256
108 LV 52 WWBXXX9433
BRONZE III
+256
109 LV 10 WWBXXX3377
NEWBIE
+251
110 LV 10 WWBXXX6667
NEWBIE
+242
111 LV 7 WWBXXX1865
NEWBIE
+241
112 LV 37 WWBXXX4265
SILVER I
+231
113 LV 7 WWBXXX1215
NEWBIE
+230
114 LV 3 WWBXXX5901
NEWBIE
+223
115 LV 13 WWBXXX5985
BRONZE I
+222
116 LV 10 WWBXXX7250
BRONZE I
+218
117 LV 2 WWBXXX6309
NEWBIE
+217
118 LV 6 WWBXXX2724
NEWBIE
+215
119 LV 5 WWBXXX4806
NEWBIE
+211
120 LV 43 WWBXXX4105
NEWBIE
+203
121 LV 2 WWBXXX5734
NEWBIE
+201
122 LV 5 WWBXXX0703
NEWBIE
+200
123 LV 60 WWBXXX7996
SILVER II
+199
124 LV 13 WWBXXX6703
NEWBIE
+198
125 LV 48 WWBXXX0959
NEWBIE
+196
126 LV 4 WWBXXX7325
NEWBIE
+194
127 LV 11 WWBXXX3829
NEWBIE
+192
128 LV 14 WWBXXX0646
NEWBIE
+191
129 LV 27 WWBXXX5550
NEWBIE
+184
130 LV 3 WWBXXX3885
NEWBIE
+182
131 LV 61 WWBXXX7174
SILVER II
+181
132 LV 2 WWBXXX5367
NEWBIE
+177
133 LV 18 WWBXXX6918
NEWBIE
+174
134 LV 50 WWBXXX9573
BRONZE III
+171
135 LV 34 WWBXXX0792
NEWBIE
+167
136 LV 31 WWBXXX6972
NEWBIE
+166
137 LV 24 WWBXXX9755
NEWBIE
+165
138 LV 4 WWBXXX6005
NEWBIE
+162
139 LV 3 WWBXXX8603
NEWBIE
+162
140 LV 32 WWBXXX2851
BRONZE I
+161
141 LV 11 WWBXXX9814
BRONZE I
+160
142 LV 8 WWBXXX8442
NEWBIE
+157
143 LV 17 WWBXXX7677
NEWBIE
+156
144 LV 37 WWBXXX8481
BRONZE I
+155
145 LV 9 WWBXXX5472
NEWBIE
+155
146 LV 42 WWBXXX9110
BRONZE I
+155
147 LV 14 WWBXXX9605
BRONZE I
+154
148 LV 6 WWBXXX4026
NEWBIE
+154
149 LV 13 WWBXXX9682
NEWBIE
+153
150 LV 3 WWBXXX5104
NEWBIE
+152
151 LV 3 WWBXXX4032
NEWBIE
+152
152 LV 8 WWBXXX8709
BRONZE I
+151
153 LV 2 WWBXXX3063
NEWBIE
+151
154 LV 12 WWBXXX9210
BRONZE I
+151
155 LV 2 WWBXXX9691
NEWBIE
+151
156 LV 13 WWBXXX7292
NEWBIE
+151
157 LV 8 WWBXXX2021
BRONZE I
+151
158 LV 7 WWBXXX0204
NEWBIE
+151
159 LV 4 WWBXXX0780
NEWBIE
+151
160 LV 2 WWBXXX1506
NEWBIE
+151
161 LV 21 WWBXXX3191
BRONZE I
+150
162 LV 6 WWBXXX4608
NEWBIE
+150
163 LV 0 WWBXXX6898
NEWBIE
+150
164 LV 3 WWBXXX8284
NEWBIE
+150
165 LV 60 WWBXXX4728
SILVER II
+150
166 LV 5 WWBXXX9615
NEWBIE
+150
167 LV 36 WWBXXX6604
BRONZE II
+147
168 LV 54 WWBXXX1291
BRONZE I
+147
169 LV 2 WWBXXX31500
NEWBIE
+141
170 LV 5 WWBXXX6313
NEWBIE
+140
171 LV 42 WWBXXX3384
BRONZE III
+125
172 LV 56 WWBXXX5418
BRONZE II
+122
173 LV 58 WWBXXX8304
BRONZE II
+121
174 LV 54 WWBXXX6072
BRONZE II
+120
175 LV 0 WWBXXX9971
NEWBIE
+116
176 LV 0 WWBXXX2082
NEWBIE
+116
177 LV 46 WWBXXX0998
NEWBIE
+111
178 LV 5 WWBXXX9078
NEWBIE
+110
179 LV 17 WWBXXX4744
BRONZE I
+105
180 LV 45 WWBXXX4130
BRONZE II
+104
181 LV 2 WWBXXX9694
NEWBIE
+101
182 LV 6 WWBXXX7402
BRONZE I
+100
183 LV 38 WWBXXX6956
NEWBIE
+100
184 LV 31 WWBXXX3365
BRONZE I
+94
185 LV 47 WWBXXX8433
NEWBIE
+88
186 LV 36 WWBXXX9765
NEWBIE
+87
187 LV 23 WWBXXX4489
NEWBIE
+86
188 LV 2 WWBXXX8013
NEWBIE
+83
189 LV 37 WWBXXX3238
NEWBIE
+82
190 LV 39 WWBXXX6055
BRONZE I
+81
191 LV 27 WWBXXX8387
BRONZE I
+80
192 LV 12 WWBXXX4028
NEWBIE
+79
193 LV 15 WWBXXX2707
NEWBIE
+78
194 LV 27 WWBXXX4857
NEWBIE
+77
195 LV 10 WWBXXX8783
NEWBIE
+75
196 LV 80 WWBXXX9198
SILVER II
+72
197 LV 34 WWBXXX6740
NEWBIE
+71
198 LV 3 WWBXXX9721
NEWBIE
+71
199 LV 10 WWBXXX8894
NEWBIE
+70
200 LV 20 WWBXXX4108
BRONZE I
+70
201 LV 0 WWBXXX6449
NEWBIE
+70
202 LV 71 WWBXXX6840
SILVER II
+68
203 LV 25 WWBXXX6733
NEWBIE
+66
204 LV 25 WWBXXX1772
NEWBIE
+65
205 LV 42 WWBXXX8010
NEWBIE
+62
206 LV 60 WWBXXX5906
SILVER I
+60
207 LV 66 WWBXXX6365
NEWBIE
+57
208 LV 40 WWBXXX0389
NEWBIE
+53
209 LV 0 WWBXXX6842
NEWBIE
+53
210 LV 2 WWBXXX1083
NEWBIE
+51
211 LV 9 WWBXXX0566
BRONZE I
+51
212 LV 5 WWBXXX7597
NEWBIE
+50
213 LV 17 WWBXXX2789
BRONZE I
+50
214 LV 11 WWBXXX6960
BRONZE I
+50
215 LV 22 WWBXXX4665
NEWBIE
+50
216 LV 43 WWBXXX8329
BRONZE I
+50
217 LV 38 WWBXXX0675
NEWBIE
+45
218 LV 13 WWBXXX8858
NEWBIE
+44
219 LV 16 WWBXXX0370
BRONZE I
+41
220 LV 32 WWBXXX3522
NEWBIE
+25
221 LV 38 WWBXXX9239
NEWBIE
+23
222 LV 0 WWBXXX3766
NEWBIE
+23
223 LV 28 WWBXXX5317
BRONZE I
+21
224 LV 52 WWBXXX8169
BRONZE III
+20
225 LV 2 WWBXXX8402
NEWBIE
+20
226 LV 0 WWBXXX1829
NEWBIE
+18
227 LV 19 WWBXXX5099
NEWBIE
+12
228 LV 31 WWBXXX1207
BRONZE I
+10
229 LV 15 WWBXXX6458
NEWBIE
+8
230 LV 27 WWBXXX0014
BRONZE I
+7
231 LV 21 WWBXXX8109
NEWBIE
+7
232 LV 62 WWBXXX3005
SILVER II
+0